Namn Kontakt Funktion

Jenny Westerberg 

utstallning.vastra@pudelklubben.se      Sammankallande
Anna Lindh suppleantb.vastra@pudelklubben.se