Skip to content

Här hittar du både SKKs internet-anmälan för dig som skall anmäla till utställning arrangerad av SPKv , såväl som den blankett ifrån SKK som skall användas vid manuell anmälan.

SKKs internetanmälan (för utställningar som använder den här anmälningsformen)

SKK blankett för tävlingsanmälan

Entryform to competitions (English)