Läs distansutbildning om hundens beteende

Nu startar Svenska Kennelklubbens första distansutbildning – en distansutbildning för dig som vill lära dig mer om hundens beteende!

2013 påbörjades arbetet med att utveckla en distansutbildning i hundens beteende. Det initiala arbetet gjordes av Kommittén för hundars mentalitet (KHM) tillsammans med Helena Frögéli, Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius. En pilotutbildning genomfördes hösten 2013. Efter pilotutbildningen har utbildningen reviderats. När utbildningskommittén (UK) återuppstod, 1 januari 2014, så innebar det att det övergripande ansvaret för SKKs distansutbildningar hamnade på UKs bord. Detta arbete sker i samverkan med övriga CS-kommittéer.

UK arrangerade en handledarutbildning 29-30 november där 11 personer utbildades. I mitten av januari kommer den första utbildningen att erbjudas medlemmar i SKK-organisationen. Studiefrämjandet kommer att hjälpa SKK att ta emot anmälningarna för utbildningen. Det går bra att anmäla sig redan nu.

Närmare information om utbildningen finns nu publicerad på både skk.se samt på  Studiefrämjandets hemsida: http://www.studieframjandet.se/Kurs/stockholm/Distansutbildning-i-Hundens-Beteende/345016/