SPK Västras årsmöte

Idag kl 14.00 hålls SPK Västras årsmöte i Hörsalen på Blå Stjärnan. Alla medlemmar är välkomna!

Vi har idag gjort en komplettering i valberedningens förslag. Ingen förändring, men ett tillägg då revisorerna halkat ur listan som är skriven. Valberedningen kommer att presentera Karins Svensson och Willy Sörqvist som förslag till revisorer.

Årsmöteshandlingar:
SPKv Verksamhetsberättelse 2014

Under årsmötet kommer följande hundar och prestationer att uppmärksammas:

Champions 2014

Bäst i Väst-listan

På mötet brukar det även tas beslut om vilka som skall åka på PudelFullmäktige i april. Vill du veta vad man gör där kan du kika på vår direktrapportering från PF2014:1 och PF2014:2.

Förtäringen efter årsmötet är i första hand för dem som i förväg har anmält sig till den.