Pudelfullmäktige 2015 dag 2

Då startar dag nummer 2 på Pudelklubbens fullmäktige 2015. Annika Gripencreutz fortsätter att rapportera.

09:00 Samling

09:05 Röstlängden kontrolleras

09:15 Proposition om Pudel-SM diskuteras.

09:45 Propositionen om Pudel-SM avslås.

Fullmäktige skickar med till CS att tillsätta en arbetsgrupp kring detta och en av de stora punkterna är att få till en förändring av det fastställda datum som idag finns. Det datumet krockar idag med andra stora arrangemang och bidrar till att det är svårt att hitta samarbetspartners.

09:49 Motionen om veteranlistan diskuteras.

10:17 Motionen om veteranlistan avslagen.

Fullmäktige konstaterar att motionen behöver preciseras och man behöver se över hur man rent tekniskt skall bidra till och genomförandemöjligheten av poängberäkningen.

10:25 Fikapaus

10:47 Motionen om resultatredovisning till viltspårlistan får bifall.

10:49 Motionen om att premiera uppfödar- och avelsgrupper diskuteras.

10:56 Motionen om att premiera uppfödar- och avelsgrupper bifölls.

11:00 Övriga frågor
CS presenterar utfallet av HD-bidraget för mellanpudel. 37% av de 91 hundar som fått bidrag har någon grad av dysplast. Man kan konstatera att det råder stora prisskillnader. Avelsrådet uppmanar att man är skall vara kritisk när man väljer var man väljer att röntga sin hund och att ställa krav på utförarandet. Diskussionerna som följde visar att det finns ett stort intresse för hälsofrågorna och man var överens om CS skall ha en eloge för initiativet.

11:34 Information om BPH.

12:13 PudelNytts nya redaktör Jessica presenterar sig och sin tankar om hur tidningen är upplagd. Större bilder efterlyses – gärna i originalstorlek. Jessica hjälper väldigt gärna till med att sätta annonser för medlemmarna som vill ha en annons i tidningen.

12:25 Barbro Teglöf visar vad för information man kan hitta i Pudelklubbens databas – Jyckedata. Det finns ca 40 000 storpudlar och drygt 145 000 småpudlar i databasen. Databasen har möjligheter att lagra enorma mängder information och det krävs att man rapporterar in till avelsråd. Man har möjlighet att få stamtavlor utskrivet med information som finns registrerat. Information som är inrapporterad är inrapporterade av uppfödaren eller hundägaren – ingen annan.

12:45 Lunch

13:30 Mötet återupptas och punkten övriga frågor fortsätter.
Barbro Teglöf förevisar Avelsdata som verktyg.

13:56 Lena Tellberg informerar om valberedningens arbete.

14:05 Madeleine Bergendahl pushar för den nya handboken i “Föreningsteknik” och uppmanar avdelningarna till att köra igång utbildningar i föreningsteknik.

14:09 Lena Tellberg går igenom vad gäller motionshanteringen till PF.

14:14 Frågan om marknadsföring av rasen och hur vi lyfter fram styrkorna i en rensrasig registrerad pudel som är av standardenlig färg. Vi måste hjälpas åt att dela information om aktiviteter.

14:36 Diskussion om priser kring valpar och parningsavgifter.

15:13 Fastställt nästa års pudelfullmäktige till 2-3/4

15:15 Funderingar kring DNA-tester och vad som skall bedömas som allvarlig sjukdom.

15:20 Mötesordförande avslutar sitt uppdrag genom att tacka auditoriet för högt i tak och god stämning. CS ordförande tar över klubban och tackar “Titti” för att ha varit vår lots i två dagar. CS tackar flera personer för ett bra arbete under det gångna året med blommor.

15:25 2015 års fullmäktige är avslutat. Väl mött nästa år.