Distansutbildning i Hundens Beteende

En av punkterna i nya RAS kommer att omfatta vikten av att arbeta aktivt med pudelns mentalitet. Det ligger i linje med SKKs strategier och nu anordnar SKK nya tillfällen för distansutbildning i “Hundens Beteende”. Mer info om hur det går till, anmälan och kostnad hittar du på SKKs hemsida

http://skk.se/sv/nyheter/2015/11/Plugga-hundens-beteende-pa-distans/