Kallelse till ÅRSMÖTE!

Det är dags att boka in den 13/2 2016 i kalendern!

Då är det nämligen dags för Svenska Pudelklubben Västra avdelningens årsmöte.

Även i år kommer det att hållas i Blå Stjärnans åhörarsal på Gjutjärnsgatan 4, kl: 14.00.

Du som medlem i västra avdelningen förväntas komma och påverka hur klubben skall bedriva sin verksamhet och vilka som skall sitta i styrelsen den kommande mandatperioden. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan. Årsmöteshandlingarna kan du ladda ner som pdf-fil från hemsidan ca en vecka innan mötet.

Kom och gör din röst hörd och var med och bidra till att vi fortsätter att vara en aktiv klubb med engagerade medlemmar som brinner för rasen!

Efter själva årsmötet kommer klubben även att uppmärksamma avdelingsmedlemmar och deras hundar som under året 2015 genomfört vissa bedrifter i olika grenar. Hundar uppförda på Bäst I Väst 2015-listan och upptagna i Championgalleriet 2015 kommer att belönas och applåderas. Efter detta bjuder klubben på förtäring och för att kunna beräkna hur många vi behöver förbereda för är du välkommen att anmäla antal deltagare till sekreterare Anna Johansson på sekr.vastra@pudelklubben.se