Beteende och personlighetsbeskrivning, BPH i Torslanda 26 maj 2024

Anmälan senast 17/4 till Sara Hellström som också svarar på frågor: 
sara.hellstrom@pudelklubben.se
Mer information om BPH hittar du här:
Vill du veta mer om BPH  (länk till Svenska Pudelklubben)
Beteende och personlighetsbeskrivning hund, SKK (länk till Svenska Kennelklubben)
Beteende och personlighetsbeskrivning, BPH i Torslanda 26 maj 2024
Beteende och personlighetsbeskrivning, BPH i Torslanda 26 maj 2024
Beteende och personlighetsbeskrivning, BPH i Torslanda 26 maj 2024
Beteende och personlighetsbeskrivning, BPH i Torslanda 26 maj 2024
Beteende och personlighetsbeskrivning, BPH i Torslanda 26 maj 2024