PM och ringfördelning SPKv officiella utställning 9 juni