Skip to content

Doga med din pudel

På den här kursen i Doga får vi chansen att släppa på krav och prestation. Här är huvudfokus på er relation, känslor, tillit och beröring – det är de viktigaste grundstenarna.
I Doga jobbar vi fysiskt med hunden, att få den att stå och röra sig i olika positioner vilket gör det möjligt att nå in till det mentala och känslomässiga.
Dogan kan hjälpa hunden att få en förbättrad kroppsmedvetenhet, en ökad närvaro och att frigöra blockeringar, både hos er hund och hos oss. Under kursen väver vi samman det fysiska, mentala och själsliga – allt på hundens villkor och med respekt för varandra. Här erbjuds en stund av gemensam avkoppling där vi möts på lika villkor oberoende av våra roller i vardagen.
Våra hundars vardag kan vara kravfylld med tanke på de förväntningar, miljöer och situationer de utsätts för. Varje dag kan våra hundar, precis som oss, mötas av upplevelser som lagras inom dem och som man genom Doga och de olika positionerna kan hjälpa hunden att bearbeta upplevelserna, skala av dem och komma vidare i livet lite lättare.
Att tex stå på tre ben kan framkalla en känsla av bristande kontroll, så om vår hund har svårt att släppa kontrollen, hjälper vi den genom att låta den göra exakt det i en trygg situation, där ni som husse och matte finns med och fångar upp. Detta resulterar i att när sedan hunden i en akut situation upplever känslan av att tappa kontrollen, så har den under trygga omständigheter utvecklat bra och sunda strategier för att klara det och kan då hantera situationen utan tex aggression, rädsla, frustration eller osäkerhet. Vår hund blir helt enkelt tryggare och har utvecklat en djupare självkänsla.
Ta med något mjukt för hunden att ligga på och dig att sitta på (vi kommer att vara på golvet). Kompendium kommer att mailas ut efter kursen.
OBS! Vid misstanke om skada/sjukdom ska alltid veterinär först rådfrågas innan.
 
Blimedlemfyrkantig
Skärmavbild 2018-03-27 kl. 08.24.09