PM för Utställningen 2013-06-29

Då tryckfelsnisse var framme i det förra PMet – angivelsen för var man skulle hämta sin nummerlapp var inte fullständig – kommer här en uppdaterad och rättad version.

OBS!
INMÄTNING av ej slutmätta hundar kl. 09.45!

PM Ryda Sportfält, Borås 2013-06-29