PM till Volviahallen

Då har PMet för utställningen i Volviahallen skickats ut till alla deltagare och du kan ta del av det här.

PM Volviahallen mars 2014