Vardagsvård

Vi arrangerar två tillfällen av vardagsvård under hösten, anmälan till: kassor.vastra@pudelklubben.se