Kallelse till årsmöte 2024 inkl. årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmöte för Svenska Pudelklubbens västra avdelning.

 

Medlemmar i SPK västra avdelningen kallas härmed till årsmöte 

Datum: Lördagen den 10 februari 2024

Tid: kl 14.00

Plats: Studiefrämjandets lokal “Storheten”, 
Falkgatan 7, 416 67. Göteborg

Eventuella motioner skickas in senast 14 januari 2024 till sekr.vastra@pudelklubben.se

Motionerna skall innehålla en beskrivande rubrik, beskrivning av förslaget, vara undertecknade samt ha namnförtydligande.

Klubben bjuder på lättare förtäring efter årsmötet.

För att stanna och delta vid fika/förtäring vänligen anmäl ditt deltagande senast 24 januari via e-post till sekr.vastra@pudelklubben.se

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

cropped-vastratransparant.png