ÅRSMÖTE VÄSTRA AVDELNINGEN

 Medlemmar i SPK västra avdelningen kallas härmed till ÅRSMÖTE lördag 9 februari 2013 kl. 14.00! Plats: Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen Adress: Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg Motioner ska vara Västras avdelning tillhanda senast 19/1 2013. Motionerna skickas undertecknade till: Kerstin Johansson, Solbräckev 10, 442 90 Kungälv, e-post: ordf.vastra@pudelklubben.se Marie Torgerson, V Fageredsv 39, […]