Skip to content
Hem

Välkommen

till 

Mellansvenska Avdelningen

SPK Mellansvenska är en lokalavdelning inom Svenska Pudelklubben. En av våra främsta uppgifter, utöver att informera om pudeln och dess användningsområden,  är att anordna olika aktiviteter som är av intresse för de medlemmar och dess pudlar som tillhör vår lokalavdelning. 

Hem

Välkommen till Mellansvenska avdelningen!

SPK Mellansvenska är en lokalavdelning inom Svenska Pudelklubben. En av våra främsta uppgifter, utöver att informera om pudeln och dess användningsomr

åden,  är att anordna olika aktiviteter som är av intresse för de medlemmar och dess pudlar som tillhör vår lokalavdelning.

 

Aktuellt!

Mellansvenska avdelningen
Norra avdelningen
Södra avdelningen
Västra avdelningen