Skip to content

Välkommen till Mellansvenska Avdelningens Exteriörbedömningar!

Exteriörbedömning riktar sig främst till pudeluppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att pudeln ska gå i avel i den närmaste framtiden dessa kommer att prioriteras.

Datum & Plats:            för närvarande finns det inga datum inplanerade

test

Domare: 

Raser: endast pudel
Antal: max /dag

Kostnad: 

Sista anmälan: 

Sista betaldatum: 

Plusgiro: 35 40 26-7
Swish:  123 480 88 53

*** Märk inbetalningen med hundens reg.nr samt ditt medlemsnummer i SPK! ***

Anmälan är bindande och medlemskap i Svenska Pudelklubben krävs.

Deltagande pudel ska vara lägst 9 månader gammal alltså får inte valpar deltaga.

Pudeln får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. Ck kan delas ut.

Resultatet registreras i SKK Hunddata och berättigar bland annat till:

– den lägre avgiften vid valpregistrering
– slutlig inmätning för hundar över 15 månader
– utställningsmerit för championat i annan disciplin

Pm med tidsschema kommer att skickas ut ca 7 dagar innan bedömningen.

Vid frågor maila 

Varmt välkomna!