Skip to content

Pudelgruppen Skaraborg

en sektion till Svenska Pudelklubben Västra avdelningen

Styrelse

Ordförande

Gunilla Svensson

Ordförande
Sekreterare

Veronica Löfborg

Sekreterare
Kassör

Monica Jonsson

Kassör
Ledamot

Linda West

Ledamot
Ledamot

Anne-Mari Susi

Ledamot
Suppleant

Åsa Larsson

Suppleant