Skip to content

Pudelgruppen Skaraborg

en sektion till Svenska Pudelklubben Västra avdelningen

Styrelse

Ordförande

Marika Pontén

Ordförande
Sekreterare

Veronica Löfborg

Sekreterare
Kassör

Gunilla Svensson

Kassör
Ledamot

Monica Jonsson

Ledamot
Ledamot

Annika Johansson

Ledamot
Ledamot

Vakant

Ledamot