KLARGÖRANDE STÄLLNINGSTAGANDE FRÅN SPK/CS

På förekommande anledning vill SPK/CS klargöra följande ställningstagande