Skip to content

Styrelsen Mellansvenska Avdelningen 

Här är styrelsens kontaktuppgifter.

Hela styrelsen: styrelsen.mellan@pudelklubben.se  
Ordförande:     ordf.mellan@pudelklubben.se
Sekreterare:    sekr.mellan@pudelklubben.se
Kassör:           kassor.mellan@pudelklubben.se

Vill du skicka ett mail till någon annan i styrelsen så är det förnamn.efternamn@pudelklubben.se