Skip to content

Uppfödarträffar riktar sig i första hand till dig som är SKK-ansluten uppfödare av pudel men också till dig som har en eller fler hanar som används eller planerar att användas för avel.

Även du som står i begrepp att börja föda upp pudel kan ha stort utbyte av träffarna och självklart du som gått SKK Uppfödarutbildning.

Träffarna kan vara av två slag. Dels som öppen verksamhet utan föranmälan och dels i form av föreläsning som man behöver föranmäla sig till.

Vill du fråga något eller lämna förslag på intressanta ämnen mm så skicka ett mail  HIT

Moderator för Uppfödarträffarna är Carol Edholm

Varmt välkomna!