Grattis!

Stort grattis till Annika Tungel som i år får Pudelklubbens förtjänsttecken för att sitt enorma engagemang och outtröttliga entusiasm som ordförande för Täby/Roslags sektionen under många år. Annika är en stor inspirationskälla och en flitigt anlitad kursledare, samt en mångårig, framgångsrik uppfödare av vår härliga ras.

annikaTungel