Problem med anmälan till utställning

SPK-M logga

Till alla utställare vid Mellansvenska avdelningens kommande evenemang

Med bestörtning har vi tyvärr konstaterat att blanketten för digital anmälan till vår utställning i Bro den 27 augusti och vår inofficiella på Gubbängen den 18 september, inte fungerat.

Nu har en ny digital blankett lagts ut på hemsidan och vi vädjar till dig som via hemsidan redan har anmält dig till någon av utställningarna, att göra om proceduren. Vi ser hellre att vi får anmälan två gånger än att du inte kommer med. Klicka här för att anmäla dig till någon av våra utställningar!

Med anledning av de tekniska problemen så är även anmälningstiden tilll utställningen i Bro förlängd till den 5e augusti!

Vi vore dessutom tacksam om du sprider denna information så att så liten skada som möjligt uppstår.

Speciellt gäller detta ägare av hundar av andra raser som eventuellt har anmält till Gubbängen. Vi har ingen möjlighet att nå dem på något annat sätt än detta, och vädjar därför om din hjälp.

Med förhoppning om förståelse för den uppkomna situationen,

Svenska Pudelklubben, Mellansvenska avdelningen