Valberedningen

Valberedningen för Mellansvenska Avdelningen

 

Valberedningen har nu inlett sitt arbete inför årsmötet 2019. Vårt uppdrag består i att lägga fram ett förslag på ny styrelse inför verksamhetsåret 2019. Det sker på avdelningens årsmöte. Uppdraget har vi fått av medlemmarna, på föregående års årsmöte. Att bli invald i valberedningen innebär att man har årsmötets förtroende att hitta lämpliga kandidater för att kunna sätta samman en väl fungerande styrelse.

Valberedningen har valt att arbeta på följande sätt:

  • Vi ringer till varje styrelsemedlem för att intervjua dem över huruvida de står till valberedningens förfogande inför nästa verksamhetsår och för att fånga upp de behov man ser inför det samma. Vi upplever att det ger oss möjligheterna till ett förtroligt samtal och fånga upp arbetsstämningen på ett bra sätt.
  • Vi gör en sammanställning över vilka platser som är valbara inför årsmötet.
  • Vi sätter oss ner och funderar över vilka kompetenser vi ser ett behov av.
  • Vi ställer samman en lista på lämpliga personer och tillfrågar dem ifall de står till valberedningens förfogande.
  • Vi publicerar vårt förslag i årsmöteshandlingarna.

Tycker du att det skulle vara roligt att arbeta i styrelsen eller ge ett handtag för avdelningen både inom och utanför styrelsen eller känner du någon som du skulle vilja tipsa oss om, tveka då inte att kontakta någon av oss i valberedningen! 

Valberedningen sammansatt efter årsmötet 2018-02-10

Berith Eliasson   – berith.cachas@outlook.com   – 0702/48 54 09 – sammankallande
Gunilla Sandberg   – gunsan49@telia.com                   – 0702/16 63 87
Caroline Arogén     – line@syrtorp.se                            – 0721/55 50 93