Pudellägrets instruktörer

Stort tack till våra fantastiska instruktörer som gjorde årets Pudelläger lika roligt som vanligt!

Foto och copyright Marthe Norström