Viktig information från SKK & SPK om åtgärder mot covid-19

SKK har idag gått ut med besked att all verksamhet inom SKK-organisationen ska ställas in från och med 27 mars till och med 31 maj (med möjlighet till förlängning).
 
Förbudet gäller:
– all form av tävlingsverksamhet
– utbildning
– träffar
– promenader och liknande aktiviteter
Utomhusträffar med färre än 10 personer, varv ingen är ditrest från annan del av landet, är undantagna.
 
Läs mer här: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/
____________________
 
Detta innebär att SPK Mellansvenska Avdelningen inte kommer kunna arrangera utställningarna i Gubbängen och Gimo, Sektioner och Ombud inte kommer att kunna arrangera/hålla planerade kurser och aktiviteter som det ser ut just nu. Läs mer om detta på SPKs web/FB-sidor.
 
Var rädda om er!
 
SPK Mellansvenska Avdelningen