Skip to content
269499770_6524490794292409_6702956567964453094_n-1
Kallelse till årsmöte för Svenska Pudelklubbens Mellansvenska Avdelning.

Med anledning av den ökade smittspridning har styrelsen i Mellansvenska Avdelningen tagit beslut att hålla årsmötet 2022 digitalt.

Alla medlemmar i Mellansvenska Avdelningen kallas härmed till avdelningens årsmöte söndagen den 13 februari 2022 kl. 13.00.
Öppen samling 30 minuter innan för att se till att alla anmälda medlemmar kommer in i mötet.

Mötet genomförs digitalt i Teams och ett krav för att kunna delta i mötet är att man har tillgång till en digital enhet i form av dator, surfplatta eller smart telefon.

Vi uppmanar er att delta i mötet med en egen digital enhet och inte samlas flera stycken vid samma enhet vilket kan försvåra beslutsfattandet i mötet.

Du måste ha en korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med: 
medlem@skk.se.

Samtliga medlemmar i Svenska Pudelklubbens Mellansvenska Avdelning med giltig mailadress kommer att få denna kallelse.


Obligatoriskt föranmälan senast 06 februari 2022 via länk här nedan.

När:  Söndag 13 februari 2022 kl. 13.00
Var:  Teams. Länk till mötet fås efter föranmälan. 
Obligatorisk föranmälan sker via denna anmälningslänk senast 6 februari 2022.
 
 
Årsmöteshandlingar publiceras här på denna sida senast 02 februari, tio dagar innan årsmötet. 
 
Mötet kommer att spelas in då ljudkvaliteten under digitala möten kan variera och vi kan behöva säkerställa och kontrollera det som sägs under mötet.
 
Motioner som ska vara undertecknade med motionärens namnteckning, skickas med post så att de är sekreteraren tillhanda senast den 23 januari 2022. Maila gärna dessutom in motionen till sekr.mellan@pudelklubben.se, postadress: Cecilia Van Der Meulen, Kölängsvägen 2, 741 42 Knivsta.
 
Årsmöteshandlingar kan på begäran skickas via mail om du kontaktar sekreteraren via mail sekr.mellan@pudelklubben.se
 
 
Alla medlemmar i Mellansvenska Avdelningen önskas hjärtligt välkomna!
 
SPK Mellansvenska Avdelningen
 
Christina Sohlman
Ordförande
 
________________________________________________________________