Skip to content

Vill Du lära känna Din ras bättre, skaffa Dig kunskaper om pudelns skötsel och fostran, delta i olika tävlingssammanhang, hålla Dig informerad om vad som händer i pudelvärlden, träffa andra pudelvänner med andra ord, vill Du få ut största möjliga tillfredsställelse och glädje av Ditt pudelägande gör som många andra pudelvänner: bli medlem i Svenska Pudelklubben!

Som medlem i SPK får Du tidningen PudelNytt, 4 nr/år. Förutom underhållande och instruktiva artiklar och ett stort bildmaterial får Du information om alla aktiviteter som klubben anordnar runtom i landet: utställningar, lydnadsprov, dressyrkurser, valpträning, pälsvårds- och klippträffar, föredrag och mycket annat, som Du har rätt att delta i som medlem i SPK. Dessutom bistår klubben med kostnadsfri avelsrådgivning och valphänvisning.

Medlemshanteringen för Svenska Pudelklubben sker från och med 18 juni 2018 via Svenska Kennelklubben.

Vi ser till att du hamnar i rätt geografisk avdelning, utifrån ditt postnummer, vill du tillhöra en annan avdelning måste du uppge detta när du  betalar in din medlemsavgift, tänk på att du endast har rösträtt på det årsmöte i den avdelning du tillhör i medlemsregistret. Vi är tacksamma om du uppger ditt telefonnummer och mejladress.

Länk för fullbetalande medlemsguiden (betalar via webben och får medlemskort direkt)

Årsavgiften (rullande) i SPK är för:

  • enskild medlem 295 kr (inkl Pudelnytt)
  • familjemedlem 25 kr (exkl Pudelnytt) OBS! Ni måste tillhöra samma hushåll/bo på samma adress.
  • ytterligare familjemedlem 10 kr (exkl Pudelnytt) OBS! Ni måste tillhöra samma hushåll/bo på samma adress.
  • för medlemmar utanför Sverige 375 kr

Du blir medlem ett år från den månad du betalar, s k rullande medlemskap.

Vid frågor/adressändring skicka epost till medlem@skk.se

Länk för familjemedlem via  medlemsguiden (betalar via webben och får medlemskort direkt)

Betala i tid
Vi ber er att betala i tid så slipper ni påminnelser och riskerar inte heller att missa något nummer av Pudel Nytt.

Utebliven tidning
Kontrollera din adress på baksidan av Pudel Nytt så att den stämmer. Vid minsta problem kontakta medlem@skk.se  eller 08-795 30 50.

Adressändring
Gör din adressändring så snabbt du kan, så att du inte går miste om någon information och Pudel Nytt når fram till dig. Adressändring sker via mejl till medlem@skk.se eller på tel 08-795 30 50.

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta
SKK:s medlemsavdelning:
Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se