Skip to content

 

 1. Försättsblad
 2. Innehållsförteckning
 3. Dagordning
 4. Verksamhetsberättelse för SPK- M 2019
 5. Balansrapport
 6. Resultatrapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Verksamhetsplan
 9. Budget
 10. Verksamhetsberättelse för sektioner och ombud
 11. Verksamhetsplan sektioner och ombud
 12. Årets utställningspudel
 13. Årets SAR pudel
 14. Årets Agilitypudel
 15. Årets Brukspudel
 16. Årets Lydnadspudel
 17. Årets Rallylydnadspudel
 18. Årets viltspårspudel
 19. Valberedningens förslag till styrelse
 20. Valberedningens förslag till ombud och suppleanter på SPK’s Stämma