Skip to content

HEDERSLEDAMÖTER I MELLANSVENSKA AVDELNINGEN

ALEXANDRA JUTE år 1957

ELLEN LINDEBLAD 1957

ULLA SEGERSTRÖM 1961

MONICA ALLERMAN 1969

MARGARETA KNAFVE 1970

MÄRTA JONSSON 1973

VIVIAN AHLBERG 1975

ANN-MARIE ALM 1975

CARIN LUNDWALL 1980

BERTIL STED-GREN 1986

KERSTIN GRAUERS 1990

MARGARETA SAHLSTRÖM 1992

KRISTINA SAHLSTRÖM 1998

EVA INGEBRIGTSEN 2000

MARIANNE JADING 2000

NILS-ARNE TÖRNLÖV 2003

ANNA TÖRNLÖV 2004

ANN-CHARLOTTE HILLBERGER 2004

BARBRO TEGLÖF 2008

BERITH ELIASSON 2009

 

FÖRTJÄNSTTECKEN I MELLANSVENSKA AVDELNINGEN

SIGYN LITTORIN år 1967

VIVIAN AHLBERG 1967

MONICA ALLERMAN 1967

MÄRTA NÅBY 1967

SVEN OLDIN 1967

CAROLINA ROBSON 1967

BERTIL STED-GREN 1967

INGRID WALLIN 1967

ANN-MARIE ALM 1967

KERSTIN GRAUERS 1967

MARGARETA KNAFVE 1967

LINDA LINDENSPARR 1967

SONJA HEDIN 1969

VIVAN STRANDBERG 1970

INGRID WALLBERG 1975

CARIN LUNDWALL 1975

ELISABETH RENNERFELT 1976

BIRGITTA SÖDERBLOM 1979

ANNA TÖRNLÖV 1980

KERSTIN NYSTRÖM 1981

MARGARETH VEAR 1981

MARGARETA SAHLSTRÖM 1982

BIRGIT REUTER 1982

ANN-CHARLOTE HILLBERGER 1982

MARIANNE LINDBERG 1982

MARIANNE JADING 1983

GISELA GLINIECKI 1983

LENA THIN 1983

TOMMY ÖSTMAN 1983

BERITH ELIASSON 1984

INGER RYLIN 1985

EVA INGEBRIGTSEN 1986

MONICA DAHLSTRÖM-JÖNSSON 1986

KRISTINA SAHLSTRÖM 1987

KERSTIN SÖDERBERG 1987

NILS-ARNE TÖRNLÖV 1990

ANNETTE JOHANSSON 1991

GUNHILD RUD 1993

LENNART RUD 1993

KERSTIN JAHRL 1993

LENA ILEMYR 1995

INGER LINDSTRÖM 1995

ANDERS LINDSTRÖM 1995

ANDERS AHLQVIST 1999

BARBRO LUNDSTRÖM 2001

BARBRO TEGLÖF 2001

AGNETA KARLSSON 2005

CHRISTINA SOHLMAN 2005

EVA GILLE 2006

EVA RINDLER 2006

GUNILLA SANDBERG 2008

KJELL SOHLMAN 2008

PETER STRAND 2009

MADELEINE BERGENDAL 2010

SONJA DAHLQVIST 2011

SUSANNE GUSTAFSSON 2012

ANNIKA TUNGEL 2016

BARBRO JOHANSSON 2017

ANNA-LENA UNG 2017

MIA BORG 2018

SOFIA NANDRUP 2018

 

Avdelningarna gratulerar sina medlemmar som är Hedersmedlemmar eller har Förtjänsttecken vid 50 år, 60 år, 70 år, 80 år, 85 år osv. CS gratulerar alla Hedersmedlemmar vid 50 år, 60 år, 70 år, 80 år, 85 år osv. Vid dödsfall skickas blommor till begravningen till Hedersmedlem och till medlem som har Förtjänsttecken från egna avdelningen. CS skickar blommor till alla Hedersmedlemmars begravning.

REGLER FÖR UTDELANDE AV FÖRTJÄNSTTECKEN

Förtjänsttecken kan tilldelas den som varit medlem i minst 10 år och gjort en utomordentligt god insats för klubben eller haft förtjänstfull uppfödning av pudel, dock skall insatsen ha varit något utöver det vanliga. Förslag till kandidat skall vara SPKs styrelse tillhanda senast 1 nov. varje år. Skriftlig motivering skall medfölja förslaget.

REGLER FÖR ATT UTSES TILL HEDERSLEDAMOT

På förslag av styrelsen äger årsmötet (Pudelfullmäktige) kalla den som på ett utomordentligt sätt främjat klubben eller klubbens syften. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.