November och December

Foto Madde Lidebrandt

Nu är höstterminen snart över och kvarstår gör bara några aktiviteter:

21 nov Valpparty
5 dec   Öppet Hus
9 dec   Pudelpromenad i Ängsjö
31 dec Nyårspromenad i Ängsjö