Skip to content

Stockholmssektionen är en del av Svenska Pudelklubben och Mellansvenska avdelningen. Vår uppgift är att se till att du med pudel här i Stockholm har möjlighet till att få ut något av ditt medlemskap i Svenska Pudelklubben genom att anordna kurser och aktiviteter för dig och din pudel.
Vi har också denna hemsida och en Facebooksida för att sprida information.

Vi har vår klubblokal i Gubbängen och vid utomhusaktiviteter håller vi till ute på Gubbängsfältet.

Stockholmssektionens Swishnr är: 123 377 32 15