Skip to content

Pälsvårdskurser

Här hittar du våra pälsvårdskurser. 

Vi erbjuder klippa nos och tass samt vardagsklippning vid minst ett tillfälle per termin.
Därutöver varierar utbudet beroende på efterfrågan och tillgängliga instruktörer.

Läs mer om varje kurs och anmäl dig under respektive rubrik.