Information från Svenska Pudelklubben/CS

Regeringen beslutade den 11 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

SKKs centralstyrelse har beslutat att även utställning, prov, tävling eller beskrivning där det förväntas komma färre än 500 personer kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Läs mer om force majeure i SKKs stadgar, § 15. SPK rekommenderar att deltagarna ersätts i den mån det går efter kostnadstäckning. Vid beslut om att genomföra aktiviteter eller ej bör man även väga in faktorer så som möjlighet att genomföra arrangemanget ekonomiskt om det skulle ha skett i samarbete med annan part samt tillgång på funktionärer.

Södra avdelningens utställning i Klippan 29 mars har ställts in. Utställningen skulle ha hållits som samarrangemang med den nu inställda länsklubbsutställningen i Malmö.

Dispens för senarelagda årsmöten

SKK har beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb. SPK-CS följer utvecklingen och kommer att meddela om det blir aktuellt att flytta Pudelfullmäktige.

Vad kan du göra själv för att minska smittspridningen?

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nysa i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Följ råden från Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se.