PudelFullmäktige dag 2

Då tar förhandlingarna vid där mötet ajournerades igår.

08:34-09:32 Motion ang ändring av hälsoprogram för storpudel. Man för fram väldigt välgrundade argument både för och emot. Motionen bifölls efter sluten votering och röstningen fanns omedelbart justerad eftersom man behöver lämna in ansökan om att ändra hälsoprogrammet senast 2014-04-30 för att få till en förändring från och med 2015.

09:33 Motion om förändring för valphänvisning. Motionen bifölls eftersom CS redan har beslutat och genomfört förändringen.

09:35 Motion om PudelCupen. Motionen bifölls.

09:39 Motion angående känd höftledsstatus för mellanpudel. Motionen avslogs enligt CS förslag.

09:40- Motion angående genomförandeplan för att motverka avel på flerfärgat.

10:08 Fikapaus i förhandlingarna

10:38-11:00 Förhandlingarna återupptas. Motionen om genomförandeplan bifölls med ett tilläggsyrkande som bidrar till att öka kommunikationen ut i avdelningarna i ärendet.

11:00-11:07 Motion om registreringsförbud. Motionen bifölls.

11:08- Övriga ärenden:

Information om SRD – Särskilda rasspecifika domaranvisningar. Storpudeln är med på SRD-listan på grund av felställda hörntänder och små, djupt liggande ögon. Man har begärt att storpudel skall tas bort ur SRD-listan. Information har nått CS om att pudeln är borttagen ifrån SRD-listan.

PudelNationalens samordnare Gunilla Sandberg informerar om kommande PudelNational. Man efterlyser sponsring, priser och annonser. Sista dagen för annonsering är 2014-04-28. 550:- för en helsida. Avdelningarna föreslås av en delegat att påminna sina medlemmar om annonseringsmöjligheter. Priser till lydnad, rally och agility – utöver utställning. Ekonomin är alltid en orosfaktor när man arrangerar en så stort arrangemang som detta. Samtliga delegater är överens om att avdelningarna aktivt skall bidra till att arbeta för att sprida information om PudelNationalen via samtliga våra kanaler. Det kan finnas stugor kvar på Vilsta om man är snabb.

PudelNytts redaktör Yvonne Karlsson berättar om tidningen och arbetet med den. Man efterlyser fler reportage. Mötesordförande tipsade om att fråga Doggy-rapport om att få låna artiklar ifrån dem. Hundsport har också ställt sig positiv till att dela deras artiklar. Uppmaningen är att skriva för de vanliga pudelägaren och inte enbart för utställare.

Lena Tellberg redovisar från Nordiska Pudelkonferensen. Berättar om danska, finska och norska avelsstrategier och hur man hanterar registrering. Bland annat om att man redan vid inregistrering bestämmer vilken storlek hunden skall tillhöra, att Norge har upprätta index. Man informerade de andra om vad det nya ögonlysningsprotokollet innebär. Men lyfte även behovet att informera om vilka DNA-tester som finns och att resultatet av DNA-tester faktiskt ålägger ägaren med ansvar att förhålla oss till  resultatet. Man diskuterade den nya rasstandard som Franska Pudelklubben  har lagt fram till FCI, där man bland annat har förändrat i felen och gällande detaljer i frisyrer, men även färg. Det finns även ett förslag om att dela ut två CACIB för toy, men även separata cert för alla färger. Förmodligen kommer mer information i september efter mötet i Dijon, Frankrike.

Nästa års PudelFullmäktige förslås till den 11-12/4 och avdelningarna föreslås att lägga sina årsmöten till den 7-8/2. Då skapar man god tid för inskickande av motioner.

En medlem delger att man haft lite bekymmer med Optigen-tester som kommit bort på posten till USA. Man delgav olika upplevelser på fullmäktige i ärendet.

CS har bett SKK att läsa av plåtarna på mellanpudlar födda 2011-2013 som fått diagnos D och E och avläsarna meddelar att ingen av de hundarna som lästs av på nytt har Legg Perthes.

12:17 Mötesordförande tackar för sig.

CS tackar avgående ledamöter och andra som bidragit till årets arbete. Även CS fick en applåd för sitt arbete.

12:23 Ordförande avslutar 2014-år fullmäktige.

Från konferensen kan vi delge att diskussionerna varit livliga och det har varit högt i tak. Den gemensamma åsikten är att CS gör ett enormt arbete och att vi i avdelningarna skall bidra till att förbättra kommunikationen både mellan CS och avdelningarna, såväl som att avdelningarna skall arbeta för att bli bättre på att kommunicera ut till sina medlemmar det arbete som genomförs.

Tack för i år och tack för förtroendet att skicka mig som delegat till årets fullmäktige och bevaka frågorna för västra avdelningen.

//Annika