Viktig information om kommande årsmöte i SPK Mellansvenska avdelning

 
Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelning har, liksom övriga avdelningar, ansökt om och fått beviljat ett så kallat förenklat digitalt årsmöte med SKK’s hjälp.
Formen av årsmöte sörjer för att genomföra de val och beslut som måste göras varje år i en förening. Den lämnar tyvärr inget utrymme för diskussioner i vanlig bemärkelse. Samtliga beslut kommer att vara väl förberedda och som deltagare röstar du för eller emot lagt förslag.

Årsmötet kommer att vara tillgängligt för deltagarna över tre (3) dagar, mellan kl 09.00 den 12 februari och kl 22.00 den 14 februari 2021.

Kallelsen kommer att kungöras på hemsida och på Facebooksida den 22 januari – vilket är 21 dagar innan mötet.
Kallelsen kommer att även omfatta förslag på rambudget för kommande verksamhetsår, kontaktuppgifter till revisorer, valberedningens förslag till nomineringar och kontaktuppgifter till valberedningen. Synpunkter på rambudget ska delges revisorerna och andra förslag till nomineringar ska delges valberedningen senast den 31 januari.

För att kunna delta i avdelningens årsmöte 2021 så behöver du som medlem ha din mailadress registrerad hos avdelningen. Via den kommer inloggning till SKK’s digitala verktyg för mötet och anvisningar för hur du ska delta. Rösträtt vid årsmötet tillkommer samtliga personer som varit medlemmar i klubben vid det senaste månadsskiftet före kallelsen – för vår avdelning blir det således årsskiftet. Om du inte redan har din mailadress registrerad eller har ändrat så hör du av dig till medlem@skk.se – det måste göras senast den 31 januari.
 

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan i sin helhet senast under den 5 februari. Vi ser fram emot ett rekordstort deltagande på årets årsmöte när vi ges möjlighet att genomföra det digitalt och där era röster kan komma till sin rätt under flera dagar.