Skip to content

Nedan finner du samtliga årsmöteshandlingar för ett sk traditionellt årsmöte.
De punkter som är markerade med grått kommer inte med på det förenklade årsmötet 2021. 

 1. Försättsblad
 2. Innehållsförteckning
 3. Dagordning
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Balansrapport
 6. Resultatrapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Verksamhetsplan
 9. Rambudget
 10. Verksamhetsberättelser sektioner och ombud
 11. Verksamhetsplaner sektioner och ombud
 12. Valberedningens förslag till styrelse
  1. Presentation av valberedningens förslag av nya styrelsemedlemmar
 13. Valberedningens förslag till ombud och suppleanter på SPK´s Stämma
  1. Övriga inkomna förslag till ombud och suppleanter på SPK´s Stämma