Anmälan till Mellansvenskas utställningar

Tyvärr fungerar inte SPKs Internetanmälan.

Anmälningslänkarna på Internetanmälan har sedan en tid slutat att fungera. Vi har därför tillfälligt fått använda av oss av ett annat system.

För att anmäla till utställning KLICKA HÄR och följ informationen!

OBS! Har du anmält dig tidigare så är det VIKTIGT att du gör om anmälan.

Pudelklubbenslogga