PUDELLÄGRET  5 – 11 juli 2020

Vi kommer att vara på Herrfallets camping ut­anför Arboga. Lägret är till för dig som är ny­börjare, tränar aktivt eller tävlar. Här kan du också prova på olika hundaktiviteter.

Mer info och anmälningslänk kommer att läggas upp under december 2019.

Lägerkommittén:

Carina Enberg, Lena Ilemyr, Linda Penttilä, Liss-Britt Elegård, Sofia Nandrup, Susanne Gus­tafsson

Kontakta gärna oss i kommittén om du har frågor!

Mail: pudellagret@hotmail.com