Massagekurs för Tomas Forsberg hundfysioterapeut 25-26 oktober OBS! Förlängd anmälningstid

25-26 oktober 2014,foretaget_tomas1
sista anmälan 20 oktober
Pris 1500 kr ev hyra kan tillkomma för lokal
plats Luleå
Anmälan till ombudet via mail
lulea.norra@pudelklubben.se

OBS BINDANDE ANMÄLAN

Hundfysioterapeuten Tomas Forsberg från Boden.Kursen innebär en grundlig genomgång hur man känner igenom sin hund, för att identifiera skador och för att kunna massera ev skador men också för att öka hundens välbefinnande.
Detta är en kurs jag varmt kan rekommendera alla pudelägare att gå med sin hund. Det gäller inför utställning, förberedelse
för agility och att öka hundens välbefinnande i vardagen. Se tomas hemsida för mer info om honom www.fysiopet.se

Hundfysioterapi

1 Vad är hundfysioterapi?

Hundfysioterapi innefattar en rad olika behandlingar där hundens muskler, leder och skelett är i fokus och kan vara både rehabilitering och friskvård. Det kan enkelt sägas vara sjukgymnastik för hundar.

2 När behöver din hund fysioterapi?

Alla hundar mår bra av hundfysioterapi och har rätt till en optimal hälsa!

Friskvård

Allt som hjälper din hund att hålla sig frisk räknas som friskvård. Exempel på friskvård som en hundfysioterapeut kan hjälpa dig med är förebyggande behandlingar, träning och kosthållning.

Hårt arbetande hundar som används för till exempel tävling och jakt behöver regelbunden behandling precis som våra elitidrottsmän! Hundfysioterapeuten har kunskap om och kan hjälpa dig med skadeförebyggande träning och åtgärder som t ex massage och stretching för att din hund ska kunna prestera optimalt.

Tyvärr får våra kära sällskapshundar också problem. För lite eller för ensidig motion, dålig utrustning och övervikt är vanliga orsaker till problem i hundens rörelseapparat. Som ett exempel har undersökningar visat att mer än hälften av alla hundar någon gång får ryggproblem. Tänk på att plötsliga beteendeförändringar ofta beror på någon form av smärta hos hunden! Om du regelbundet låter en hundfysioterapeut gå igenom din hund kan muskelproblem som bristningar och knutor upptäckas i tid och behandling kan ges så att uppkomsten av framtida besvär och skador förebyggs. Alla hundar mår också bra av massage som ger smärtlindring och ett ökat välbefinnande. Hundfysioterapi kan också hjälpa den äldre hunden till ett smärtfritt och rörligt liv.

Rehabilitering

Efter operationer i rörelseapparaten används fysioterapi i rehabiliteringen för att lindra smärta och för att hunden ska återfå bästa möjliga funktion, rörelsemönster och styrka. Behov av rehabilitering finns också vid problem och skador i hundens muskler, senor, leder, skelett och nervsystem. Vid neurologiska skador är rehabiliteringens funktion att hjälpa kroppen återfå kontroll över de signaler och funktioner som blivit påverkade. Förutom att träna styrka och rörlighet behöver alltså också nervsystemets funktion tränas. Detta sker ofta genom balans och koordinationsträning.

Även kroniska sjukdomar som artros, spondylos och L7-S1 kan behandlas. En kronisk sjukdom går inte att bota. Däremot kan vi bromsa utvecklingen av sjukdomen och hjälpa hunden med smärtlindring och rörelseträning.