Skip to content

» VALBEREDNINGEN

Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga personer till kommande styrelse, valberedning samt revisorer som väljs in på årsmötet. Till valberedningen kan du höra av dig och lämna förslag på lämpliga personer att väljas in i styrelsen, valberedningen eller som revisorer. Vill du komma i kontakt med valberedningen finns uppgifter till dem nedan.

  • Shirley Nilsson (sammankallande)
    Mejl:

  • Maria Karlsson
  • Anki Sundström
Valberedningen