Skip to content

» ORGANISATION

—————

Svenska Pudelklubben Norra avdelningen är en av fyra avdelningar i Svenska Pudelklubben. Avdelningarna arbetar självständigt och är den närmaste kontakten med medlemmarna. Avdelningar är ideella föreningar, med egna styrelser, och har till mål att inom ramen för SPKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SPKs regionala verksamhet enligt avdelningens stadgar § 17. 

Norra avdelningen har en styrelse om beslutande organ. Inom styrelsen finns kommittéer som är ansvarig för olika områden, exempelvis utställning och aktiviteter. Norra avdelningen är en stor avdelning vilket gör det svårt för styrelsen själva att anordna aktiviteter över hela avdelningen. Därför finns ombud på flertalet orter som hjälper till att anordna aktiviteter och kommunicera närmare medlemmarna. 

Läs mer om styrelsen, kommittéerna och ombuden under respektive flik.

OrganisationsschemaNorra