Skip to content

» KOMMITTÉER 

Norra avdelningen har kommittéer som ansvarar för olika aktiviteter och intressen inom avdelningen.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉEN

Utställningskommittén ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera norra avdelningens utställningar. Kommittén kan välja att ta hjälp av fler personer för att göra detta.

Kommittén har en sammankallande som ingår i styrelsen. Därutöver kan kommittén bestå av valfria personer beslutade av styrelsen. Kommittén beslutar inom sig fördelning av övriga ansvarsuppgifter.

Önskar du komma i kontakt med kommittén kan du mejla dem på utstallning.norra@pudelklubben.se

Personer i kommittén
– Beatrice Utterström (Sammankallande)
– Sara Orädd
– Ann-Louise Lindgren
– Anki Sundström
– Viktoria Johansson

Bild 1 utst

AKTIVITETSKOMMITTÉN

Aktivitetskommittén ansvarar för att planera och genomföra norra avdelningens aktiviteter utöver utställningar. Utskottet har norra avdelningens ombud till hjälp för att göra detta.

Kommittén har en sammankallande som ingår i styrelsen. Kommittén kan därutöver bestå av valfria personer beslutade av styrelsen. Kommittén beslutar inom sig fördelning av övriga ansvarsuppgifter.

Personer i kommittén
– Camilla Moqvist (sammankallande)
– Maria Wassberg

1rally23

ARBETSUTSKOTTET

Arbetsutskottets uppgift är att besluta om frågor rörande styrelsens arbete som är brådskande och av mindre karaktär.
Består av ordförande Mathilda Lindberg och vice ordförande Beatrice Utterström.

 

1agilityM3-23

————–

————–