Skip to content

» OM AVDELNINGEN

Svenska Pudelklubben Norra avdelningen är en av fyra avdelningar i Svenska Pudelklubben. Avdelningarna arbetar självständigt och är den närmaste kontakten med medlemmarna. Avdelningar är ideella föreningar, med egna styrelser, och har till mål att inom ramen för SPKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SPKs regionala verksamhet enligt avdelningens stadgar § 17. 

Du tillhör automatiskt en avdelning, baserat på din postadress, när du är medlem i Svenska Pudelklubben. 

Norra avdelningen är en geografiskt väldigt stor avdelning.

Här hittar du aktiviteter såsom kurser, föreläsningar och annat;  allt från pudelns skötsel, pudelpromenader, läger till utställningar och prov. Via våra ombud hittar du vad som sker i just ditt område. Saknar du ett ombud i närheten? Är du själv kanske intresserad av att bli ombud och samla likasinnade pudelentusiaster? Ta kontakt med Norras styrelse. 

Avdelningarnas mål är att inom ramen för SPKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SPKs regionala verksamhet.

 1. För att nå uppsatt mål skall avdelningen
  informera och sprida kunskap om SPK – dess mål, organisation och
  arbetsformer
 2. informera om pudeln och dess användningsområden
 3. anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SPK: s
  och SKK: s bestämmelser
 4. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
  egenskaper kan komma till användning
 5. anordna verksamheter i enlighet med SPK: s direktiv
 6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SPK
  eller när annan anledning föreligger
 7.  delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
  (källa: stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben).