Skip to content
BPH

Beteende och Personlighetsbeskrivning för hund (BPH)

BPH är en beskrivning av en hunds beteende och personlighet. Ett sätt för både hundägare och uppfödare att utvärdera sin hunds/uppfödnings mentalitet.

BPH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd utan är en beskrivning av hur hunden reagerar i olika situationer vid just det tillfället. Förutom att vara en del av uppfödarens avelsutvärdering kan det ge dig som ägare en hint om hur din hund reagerar på olika saker – som kan kopplas till vardagliga situationer. Genom vetskap om hur din hund reagerar på exempelvis plötsliga ljud, konstiga underlag eller personer som för hunden agerar hotfullt kan du vara ett bättre stöd för din hund i vardagen. Du åker hem med samma hund du kom dit med, se det som en spännande, rolig och lärorik dag i ert gemensamma liv. 

Vill du veta mera om BPH? Besök Svenska Pudelklubbens sida för BPH via följande länk; https://pudelklubben.se/for-pudelagare/beteende-och-personlighetsbeskrivning/

 

Bidrag för genomfört BPH
Inom avdelningen har vi svårt att arrangera BPH-tillfällen som är tillgängligt för alla våra medlemmar. Därför har SPK Norra avdelningens styrelse beslutat att de medlemmar som genomför BPH skall erbjudas möjligheten att få tillbaka 200 kr på sin avgift för BPH-beskrivningen. Ansökan om avgiften ska ske senast 1 månad efter genomfört BPH. För att kunna ansöka behöver hunden vara helägd av medlemmar från Norra avdelningen.
 
Du sänder in ägarbevis på hunden, kvitto på inbetald BPH-avgift, en kopia på protokollet av det genomförda BHP:et samt inbetalningsuppgifter till vår kassör kassor.norra@pudelklubben.se