BPH beskrivning i Hälsingland 6/10

Vill du göra en beteende- och personlighetsbeskrivning av din hund?!
Norra avdelningen anordnar ett BPH för pudlar i samarbete med Hälsinglands BPH bana den 6 oktober. Du kan läsa mer om BPH hälsingland här http://www.bphhalsingland.se/

Svenska pudelklubben norra avdelningen ger ett bidrag och reducerar anmälningsavgiften för varje anmäld, medlem i pudelklubben, med 200 kr.

Anmälningsavgift: 650 kr ordinarie anmälningsavgift 850 kr

Länk till anmälan: https://forms.gle/BHRNKqYxitK99MZz5

Platser ges till de som först anmäler sig. Anmälan är bindande

Bekräftelse skickas några dagar efter att anmälan är gjord. Om alla platser är tagna placeras du på en reservlista. Information om hur betalning görs skickas till anmälda personer några dagar efter att anmälan är gjord.

Vid frågor kontakta ordf.norra@pudelklubben.se