PM till utställningen i Sundsvall 10-11/10 är publicerat!

PM finner du under Aktiviteter-Utställningar 2020- Sundsvall 10-11 oktober!
Alla deltagare, vänligen läs igenom hela PMet!

Vi kommer till exempel;
– endast släppa in 1 person/anmäld pudel i lokalen
– alla utställare ska bära munskydd i närkontakt med domare
– ska din pudel mätas? Läs specifika instruktioner kring detta