Årsmöte 2021

En första kallelse till Norra avdelningens årsmötet ligger nu ute på vår hemsida. Årets möte kommer att ske digitalt, läs mer i kallelsen HÄR.

Årsmötesbild