Anmälan till Byske-utställningen har öppnat

Anmälan till utställningen i Byske har öppnat!
Anmälan sker via SKK internetanmälan.

OBS! Domarändring!