Anmälan till Vännäsutställningen har öppnat

Anmälan till Vännäsutställningen i juni har öppnat.
Sista anmälningsdag är 18 maj kl 12.

Anmälan sker via SKK internetanmälan; https://hundar.skk.se/internetanmalan/start.aspx

Läs mer om utställningen under Aktiviteter – Utställningar.